Polityka Prywatności

obowiązująca na stronie u-zdrowisko.pl

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest UZDROWISKO NATUROPATA AW Aneta Wychorska, ul. Grzybowa 65, 44 – 336 Jastrzębie Zdrój, NIP: 6331478313; REGON: 240429250; zwanego dalej Sprzedawcą.
3. Na potrzeby interpretacji dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
1.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
1.8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
1.9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

2. Polityka prywatności RODO

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze sklepu w sklepie UZDROWISKO NATUROPATA AW Aneta Wychorska, ul. Grzybowa 65, 44 – 336 Jastrzębie Zdrój, NIP: 6331478313; REGON: 240429250.
Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:

  •  w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą
    elektroniczną;
  • w celu realizacji zamówień na asortyment dostępny w ziolaioleje.pl;
  •  w celu rozpatrywania składanych reklamacji;
  •  w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Ciebie może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym u-zdrowisko.pl